Deel deze pagina via:

Gedragscode PRC Delta

Introductie gedragscode reglement PRC Delta 2011.
Een van de - inmiddels maatschappelijk breed gedragen - methodes om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen en hanteren van zogenaamde gedragscodes. Gedragscodes zijn regels die binnen een vereniging vaak als ongeschreven regels worden gehanteerd.

Deze ongeschreven regels worden door de vereniging in codes vastgelegd.
Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) en waarden gelden, willen we meteen duidelijk maken welk gedrag (on)gewenst is.

Het bestuur van PRC Delta heeft besloten voor het komend jaar een gedragscodes voor de leden in te voeren. Deze gedragscodes gelden vanaf
1 januari 2011 voor alle leden van PRC Delta.

De regels staan hieronder gepubliceerd.
Het bestuur van PRC Delta en leden van PRC Delta kunnen te allen tijde iemand naar de geldende gedragscodes verwijzen of erop aanspreken.

Samen staan voor een faire sport! Ook bij PRC Delta!

Gedragsregels PRC Delta voor leden, jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden.
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve toeschouwer of degene die meehelpt (een functie bekleedt) binnen een vereniging:

"Iedereen moet bij PRC Delta plezier kunnen beleven aan de wielrensport."
Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit en respect.

- Respect voor anderen is essentieel.
- Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te bezigen.
- Verbaal en fysiek geweld evenals pesten wordt niet getolereerd, je bent als mens een voorbeeld voor anderen.


Wat u vooral niet moet doen
- Reageer op een slecht resultaat of een fout niet met straf of kritiek.
- Geef uw kind de tijd om voor zichzelf uit te vinden waarom het verkeerd ging. - Sluit uw ogen niet voor slecht gedrag, oneerlijkheid of slechte manieren van uw kind.
- Op zulke momenten moet u onmiddellijk optreden, indien u dat niet doet, zal het daaruit opmaken, dat u zulk gedrag toelaatbaar vindt of tenminste dat u persoonlijke normen en respect voor mensen en regels in de sport niet belangrijk vindt.
- Geef uw kind geen aanwijzingen tijdens een wedstrijd, een constante stroom van instructies brengt het kind alleen maar in verwarring.
- Laat niet altijd uw eerste vraag zijn "heb je gewonnen?". Waarom zou u niet beginnen met "heb je lekker gereden?".
- Het voorbeeld van ouders is enorm belangrijk.
- Want als u al niet weet hoe moet worden omgegaan met ups en downs van het wielren leven van uw kinderen, hoe kunt u dan verwachten dat zij het wel kunnen?