Deel deze pagina via:

Licenties

Nieuwe leden:
Wanneer er een licentie aangevraagd moet worden zal het secretariaat het nieuwe lid rechtstreeks via de website van de KNWU aanmelden waarna hij/zij een “Welkom bij de KNWU” mail krijgt met daarin inlog codes. Deze codes moeten eenmalig gewijzigd worden en daarna goed bewaard want hiermee vraagt hij/zij zelf de licentie voor het lopende jaar maar ook de volgende jaren steeds weer aan, en tevens kan er met deze codes ingelogd worden om wedstrijden in te schrijven.

Voor deze licentie aanvraag is altijd één pasfoto nodig en vanaf het jaar waarin hij/zij 17 worden moet er ook een medische keuring gedaan worden bij b.v.:
SMA Rotterdam, Topsportcentrum Stad Rotterdam Verzekeringen
Zit in het Ikazia Ziekenhuis
010-2975975
www.sma-rotterdam.nl
of een andere instantie uit de keuze lijst.
U moet wel zelf een afspraak maken voor deze keuring bij de instantie die u gekozen heeft.


Licentie prijzen 2018:


Bestaande leden:
Bestaande leden moeten zelf inloggen op de KNWU website en ieder jaar opnieuw een nieuwe licentie aanvragen
Dit kan vanaf 1 november.


Wijziging in LICENTIE AANVRAAG voor bestaande leden in 2018.

Met ingang van 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om met de licentie van het voorgaande jaar aan KNWU wedstrijden deel te nemen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de licentie ook in januari van het opeenvolgende jaar nog geldig was, dien je nu
uiterlijk 1 Januari in het bezit te zijn van een licentie om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan wedstrijden.
Licenties worden vanaf 1 januari 2015 streng gecontroleerd.
 
Verandering van Vereniging:
Wanneer een bestaand lid over wil naar een andere vereniging geeft hij/zij dit aan wanneer de nieuwe licentie wordt aangevraagd.
Bij verenigingskeuze kiest hij/zij op dat moment voor de nieuwe vereniging.
Deze overschrijving komt bij het Secretariaat in een aparte lijst te staan op de site van de KNWU waar iedere vereniging een eigen pagina heeft.
Akkoord geeft de oude vereniging en ook de nieuwe vereniging maar als er niet aan alle verplichtingen is voldaan zoals betaling van het lidmaatschap van het lopende of vorige jaar, het doorgegeven wat er met het lidmaatschap moet gebeuren, stopzetten of lid blijven, dan kan het Secretariaat de overschrijving blokkeren. Deze stuurt het overschrijvende lid dan een mail met de reden van blokkade en als de verplichting die nog open staat is voldaan zal deze de blokkade weer opheffen.

 
Vervangen van pasfoto:
Vanaf nu kunnen licentiehouders zelf een nieuwe pasfoto uploaden voor op de licentie. In 'Mijn KNWU', onder 'profiel' kunnen de pasfoto's bij 'pasfoto uploaden' klaar worden gezet. Nieuwe pasfoto's hoeven dus niet meer gemaild of opgestuurd te worden naar het uniebureau.
Let op: een pasfoto mag niet ouder zijn dan 5 jaar, wanneer je vanaf de jeugd al dezelfde pasfoto op je licentie heb moet je bij de eerstvolgende aanvraag een nieuwe sturen (bv door er een scan van te maken) en sturen aan licenties@knwu.nl 

 
Verzending licenties:
De licenties worden rechtstreeks naar de leden zelf verzonden. De secretaris heeft echter wel de mogelijkheid om een licentie aanvraag tegen te houden omdat het lid eventueel nog verplichting heeft van het lopende jaar.
Van elke aanvraag krijgt de aanvrager en het secretariaat per mail een bericht. Na akkoord zal de aanvraag in productie worden genomen.