Leden Shop
Deel deze pagina via:

Vrijwilligersbeleid PRC Delta


Op de algemene ledenvergadering in december 2016 is besloten om binnen de vereniging een vrijwilligersbeleid te gaan voeren. In de laatste jaren is er veelal gebleken dat het voor verenigingen in deze tijd lastig is om vrijwilligers te vinden. Zo is ook binnen onze vereniging veel werk op de schouders van een kleine groep vrijwilligers komen te liggen. Om deze druk en problemen met plannen van bepaalde taken en/of activiteiten te verkleinen is er vanaf 2017 een vrijwilligersbeleid. Dit beleid is er niet voor bedoeld om meer geld te verdienen, maar wij hopen als bestuur op wat meer betrokkenheid van de leden. Door het vrijwilligersbeleid zal er een duidelijke structuur ontstaan wat betreft de taken binnen onze vereniging. Een ieder kan voor zichzelf een dag en/of tijd uitkiezen die voor hem of haar uitkomt.


Ieder actief lid zal per jaar 6 vrijwilligers uren moeten maken. Het lid kan een of meerdere taken uitzoeken die hij of zij graag zou willen doen. Voor de jeugdrenners (lees cat.1 t/m cat.7) zullen de ouders deze uren dragen. Om te voorkomen dat bij grote gezinssamenstellingen het aantal uur teveel wordt is er besloten om per gezin een maximum van 12 uur in te stellen. De senioren (incl. nieuwelingen) zullen de 6 uur zelf moeten maken. Let hierbij op dat het natuurlijk altijd mogelijk is om voor iemand anders de uren te maken. Als voorbeeld kan het zo zijn dat een vader (die niet lid is) de 6 vrijwilligersuren voor zijn zoon of dochter maakt. Mocht je aan het eind van het jaar niet aan de 6 vrijwilligersuren komen dan staat daar een ‘boete’ op van €36,-. Deze €36,- euro zal waar nodig zoveel mogelijk gebruikt worden om de klussen van de vrijwilligers op te vangen.

 Jezelf inschrijven voor een taak is mogelijk via de site https://prcdelta.inzetrooster.nl/login

 

Een inlognaam en wachtwoord is reeds verleend of is aan te vragen via secretaris@prcdelta.nl. Nadat je ingelogd bent kun je aangeven welke activiteiten je wilt doen en of je deze eventueel voor een ander lid doet. Probeer zo duidelijk mogelijk te omschrijven waarbij je zou willen helpen.

 
Zodra je bent ingeschreven voor de taak zal dat worden doorgegeven aan de betreffende commissie en zal je naam worden ingevuld op de online-takenlijst. De commissie zal je verdere informatie toesturen over de taak of activiteit. Tevens zal er ook altijd iemand van de commissie aanwezig zijn om uitleg te geven, te helpen en aanwezigheid door te geven.

Mocht het wegens omstandigheden (bijv. bij ziekte) voorkomen dat je onverwachts toch niet kunt komen. Probeer dit dan z.s.m. door te geven.


Mocht er op de online-takenlijst iets niet opstaan waarvan jij denkt dat het wel handig/nodig is kun je dat natuurlijk altijd doorgeven. Eveneens als je een specialisatie in een bepaald vakgebied hebt en je denkt te kunnen helpen met bepaalde dingen.

Goed om te vermelden is dat rustende leden, sponsoren, commissie leden en bestuursleden zijn vrijgesteld van de takenlijst. Dit omdat deze ofwel niet meer actief lid zijn binnen de vereniging of de leden zonder de taken ook al aan de 6 uur zullen komen.